Ліцензійний договір №666

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № 666-13/042020

 

Чикатило Андрій Романович – надалі «Ліцензіар», який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Ви (читач даного тексту) – надалі «Ліцензіат» яка (який) діє на підставі свідомого вибору з іншої сторони, уклали цей Ліцензійний договір № 666-13/042020 про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України, цей Договір є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання Ліцензіата до всіх умов Договору в цілому. Таке приєднання здійснюється Ліцензіатом шляхом прочитання даного Договору.

1.2. Цим Договором регламентуються правовідносини пов'язані із наданням невиключного права на використання об'єкта права інтелектуальної власності – мобільного додатку «Право на життя» – надалі «Додаток».

1.3. Відповідно до всесвітньої статистики на планеті живе 7 мільярдів людей. Кожні 10 секунд у світі народжується 26 дітей. Статистичні дані Вас не цікавлять, бо тоді б ви не читали Договір. Вас цікавить смерть. Хвороби, війни, епідемії і надзвичайні ситуації щодня відбирають чужі життя заповнюючи статистику померлих. Спостерігаючи за кругообігом життя і смерті Ви рідко задумуєтесь про власну долю, вважаючи смерть чимось абстрактним і далеким, таким, що Вас не стосується. Втім, всі Ви смертні. І, врешті, станете ще одною цифрою у статистиці померлих.

1.4. При створені Додатку використовувалися глобальні статистичні дані про причини смерті, стать, вік, місце проживання померлої особи. Відтак, всі ці особливості, дають можливість спрогнозувати прихід смерті. Подія, що лякала людство впродовж всієї історії тепер не страшніша снігопаду взимку. Тепер лягаючи спати не потрібно гадати, чи Ви прокинитесь наступного ранку.

1.5. Метою Додатку є попередження смерті Ліцензіата і боротьбою з несправедливими строками небесної канцелярії. В результаті роботи Додатку вищі сили не зможуть керувати єдиним життям Ліцензіата.

1.6. Вибір способу превентивного удару смерті Ліцензіата (від хвороб, дорожньо-транспортних пригод, отруйних речовин та ін.) надається Додатком з моменту встановлення на мобільний пристрій.

1.7. У відповідності до дозволу, що надається за цим Договором, Ліцензіат вправі використовувати Додаток, без права внесення модифікацій та виправлення помилок у Додатку.

1.8. Способи використання Додатку Ліцензіатом, що визначені п. 1.10. даного договору, є вичерпними і можуть змінюватись виключно з дозволу Ліцензіара шляхом підписання відповідної додаткової угоди закріпленої кривавим підписом Ліцензіата.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Ліцензіат має право:

2.1.1. Померти відповідно до власного бажання.

2.2.2. Надавати тілесні ушкодження і вбивати третіх осіб.

2.2. Ліцензіат зобов’язаний:

2.2.1. Завантажити Додаток у строки, передбачені цим Договором.

2.2.2. Не здійснювати зміни та вдосконалення Додатку.

2.3. Ліцензіар має право:

2.3.1. Вносити зміни та вдосконалення до Додатку.

2.3.2. Ліцензіар має виключне право різати, випускати кишки, ламати кістки, ґвалтувати, або іншим веселим способом позбавити життя третіх осіб (мається на увазі всіх рідних, коханих, близьких друзів і домашніх тварин) Ліцензіата залежно від настрою і виконання Ліцензіатом умов Договору.

3. Вирішення спорів

3.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються Ліцензіаром одноособово без судового розгляду і без використання законодавства України.

4. Дія договору

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його прочитання.

4.2. Ліцензіат протягом однієї доби з моменту прочитання п.4.1. даного договору, в будь-якому випадку повинен завантажити Додаток.

4.3. У разі порушення зобов’язання, що виникає з Договору, Ліцензіат поплатиться своїм життям.

4.4. Ліцензіат несе відповідальність за порушення Договору, якщо воно сталося не з його вини. Ви знали на що йшли коли починали читати даний Договір.

4.5. Закінчення строку на завантаження Додатку визначеного в п.4.2. розпочне у Вашому організмі невідворотні онкологічні процеси. Рак поступово вражатиме внутрішні органи (легені, мозок, кишківник та ін.) викликаючи нестерпний палючий біль. Тіло знемагатиме від постійної нудоти і високої температури. Будь-яке поранення верхніх шарів епідермісу викликатиме гниття шкіри та зараження крові вірусними інфекціями. Треті особи, що оточують Ліцензіата поступово помиратимуть доставляючи задоволення Ліцензіару.

4.6. Ліцензіату без Додатку, надається унікальна можливість стати ще одною цифрою у статистиці померлих тим самим сплативши на користь Ліцензіара своє життя захлинаючись у нечистотах та крові.

4.7. Смерть Ліцензіата не звільняє його від нестерпних вічних мук сповнених болю.

5. Прикінцеві положення

5.1. Тепер Ваше життя з Додатком зміниться назавжди або закінчиться.

5.2. Ліцензіар не несе відповідальності за надання працюючих чи непрацюючих посилань на Додаток.

5.3. Удачі.

5.4. Додаток можна завантажити на одну з цих кнопок: ЗАВАНТАЖИТИ

                                                   Завантажити

                                                                                               

 

 

(Звантажити)

                  

 

                                                                                                          Ха-ха!

                                                                

                                                           

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          להוריד

 

Тварюка!

 

Знаходиться в групах

Прийом оповідань: Допущені на конкурс
Перший етап: Казан Мамони
Історія статусів

14/04/20 11:15: Прийнято на конкурс • Прийом оповідань
22/04/20 02:12: Грає в конкурсі • Перший етап
26/04/20 21:00: Вибув з конкурсу • Перший етап